Lekker sporten in een De Ridder shirt

Voetballen doen de bewoners van de COA-locatie Zaandam in een door De Ridder gesponsord shirt. De Ridders Accountmanager Ramón van der Meulen toont trots de foto’s van het lokale team met een De Ridder logo op de mouw. Nu De Ridder de aanbesteding Sport, spel en recreatie gegund heeft gekregen, heeft het accountteam zich nog meer verdiept in de meerwaarde van sport en ontspanning voor de bewoners van COA-locaties. “We hebben de bewoners van deze COA-locatie van goed materiaal kunnen voorzien, de basis voor lekker sporten.”

Meerwaarde sporten en ontspanning

We nodigden Michael Markar en Huibert van den Berg, huismeesters van de COA-locatie in Zaandam, uit om te praten over de meerwaarde van sport en ontspanning voor de bewoners. Tijdens het gesprek met de twee huismeesters wordt benadrukt hoe sport als een verbroederend element fungeert. Op het sportveld worden de sociale grenzen doorbroken; iedereen is gelijk, ongeacht geloof, afkomst of toekomst. Dit egalitaire karakter van sport creëert een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om zichzelf te zijn en anderen te respecteren en waar persoonlijke gesprekken gedijen. Veel bewoners hebben voorafgaand aan of tijdens hun vlucht traumatische ervaringen opgedaan. Het sportveld wordt een ruimte waar ze hun lichamelijke gezondheid verbeteren en ook hun emotionele welzijn versterken. De huismeesters maken gebruik van deze gelegenheid om te praten over Nederland, de Nederlandse cultuur en de daarmee verbonden normen en waarden. Hierdoor wordt sport naast lekker en gezond, ook een brug naar integratie en begrip.

De oplettende lezer heeft al gezien dat er niet alleen gesproken wordt over Nederland. Ook in de tenues van de voetballers komen de kleuren van de Nederlandse vlag terug met rode shirts, witte broekjes en blauwe sokken. De keeper straalt in een oranje outfit. “Geen betere manier om het in hun geheugen gegrift te krijgen,” glimlacht Huibert van den Berg.

Sporters lachen meer

Michael Markar vat het samen in een treffende uitspraak, “Sporters lachen meer.” Beide huismeesters merken op dat bewoners die deelnemen aan sportactiviteiten meer lachen. “Als je lekker actief in beweging bent, gaat je hoofd even op pauze. Dat geeft een gevoel van ontspanning. Bovendien geeft lichaamsbeweging energie, je slaapt beter door beweging en je geeft je hoofd even een break van soms moeilijke gedachten.” Ook zien de huismeesters dat bewoner elkaar stimuleren om mee te doen, het geeft een gevoel van gemeenschap en ondersteuning. Het zien van medebewoners die hun grenzen verleggen en zichzelf uitdagen, inspireert anderen om hetzelfde te doen. Op deze manier fungeert sport als een katalysator voor groei en veerkracht in een omgeving die vaak gekenmerkt wordt door onzekerheid en uitdagingen.

In Zaandam wordt intensief samengewerkt met de stichting Life Goals. Deze stichting geeft bewoners en oud-bewoners de kennis om als maatschappelijk sportcoach aan de slag te gaan. Het mes snijdt aan twee kanten. De maatschappelijke sportcoaches blijven in ontwikkeling. Ze leren iets nieuws en krijgen de kans de kennis meteen in de praktijk te brengen. Ook voelt het goed voor deze bewoners en oud-bewoners om van meerwaarde te zijn. Voor de huismeesters zijn deze maatschappelijke sportcoaches ook van toegevoegde waarde. Door de extra ondersteuning kunnen zij weer meer activiteiten organiseren.

 

“Het zijn projecten als deze die mijn werk bij De Ridder net wat extra’s geven,” sluit Ramón van der Meulen af. “Ook kleine initiatieven kunnen veel impact hebben en vanuit De Ridder dragen we ons steentje bij waar we kunnen.”

Bewoners COA voetballen in gesponsord shirt
Sporten in een De Ridder shirt