Een closed loop creëren in verpakkingsmateriaal. Hoe doe je dat?

Een closed loop creëren in verpakkingsmateriaal. Hoe doe je dat?

In de wereld van vandaag staat duurzaamheid hoog op de agenda, en de verpakkingsindustrie vormt daarop geen uitzondering. Een van de belangrijkste concepten die de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen, is de closed loop in verpakkingsmaterialen. Wat houdt zo’n closed loop nou precies in en hoe kun je het toepassen in je eigen organisatie? “Het klinkt als een modewoord,” vertelt Karin van Olffen, Business Development Manager bij De Ridder BV, “maar het is voor ons altijd onderwerp van gesprek bij grote aanbestedingen. De overheid heeft een zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de CO2 reductie en grondstoffengebruik. Het toepassen van een closed loop is een stap in de juiste richting.”

Het closed loop concept houdt in dat materialen worden gebruikt, hergebruikt en gerecycled in een continue cyclus, waardoor de negatieve impact op het milieu wordt geminimaliseerd en waardeverlies wordt voorkomen. Samen met Karin duiken we in de wereld van de closed loops. Wat is het precies, waarom is het belangrijk en hoe kan het worden bereikt. En Karin vertelt over een aantal praktijkvoorbeelden om een concreet beeld van de uitvoering te schetsen.

Wat is de closed loop in verpakkingsmaterialen?

De closed loop in verpakkingsmaterialen verwijst naar een systeem waarbij verpakkingsmaterialen worden ontworpen, geproduceerd, gebruikt, ingezameld, gerecycled en vervolgens weer gebruikt in nieuwe verpakkingen. Dit proces vormt een gesloten cirkel, waarbij materialen voortdurend worden hergebruikt zonder afbreuk te doen aan hun kwaliteit of functionaliteit. Het doel is om afval te minimaliseren, natuurlijke hulpbronnen te sparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Waarom is de closed loop in verpakking zo belangrijk?

De closed loop in verpakkingsmaterialen biedt tal van voordelen, zowel vanuit milieu- als economisch oogpunt. Ten eerste vermindert het de behoefte aan nieuwe grondstoffen, wat de druk op natuurlijke hulpbronnen verlicht. Dat past helemaal in de doelstelling van de overheid om het gebruik van primaire grondstoffen aanzienlijk te verminderen en op termijn zelfs naar het nulpunt te brengen. Daarnaast minimaliseert het de hoeveelheid afval die wordt gestort of verbrand. Dus minder vervuiling van land, lucht en water. Dit draagt bij aan het behoud van ecosystemen en het welzijn van mens en dier.

Economisch gezien kan de closed loop ook voordelig zijn. Door materialen te hergebruiken en te recyclen, worden de kosten van grondstoffen verlaagd en worden bedrijven minder afhankelijk van volatiele grondstoffenmarkten. Bovendien kan het stimuleren van een circulaire economie nieuwe zakelijke kansen creëren, zoals het ontwikkelen van innovatieve recyclingtechnologieën of het aanbieden van duurzame verpakkingsoplossingen. “De financiële trigger is eigenlijk nooit de primaire drijfveer,” vertelt Karin, “tegelijkertijd zien we dat het nadenken over circulariteit hele creatieve en lucratieve oplossing te berde kan brengen. Goed voor de portemonnee en goed voor de wereld!”

Hoe bereik je nou zo’n closed loop?

Om de closed loop in verpakkingsmaterialen te bereiken, zijn er verschillende stappen die moeten worden genomen. Ten eerste is het essentieel om verpakkingen te ontwerpen met hergebruik. “Dat vereist een omslag in procesdenken en dat is soms een uitdaging, benadrukt Karin. Het uitgangspunt is het voorkomen dat verpakkingsmateriaal in de vuilnisbak belandt, welke kleur die ook heeft.” Als hergebruik geen optie is komt goed recyclen aan de orde. Dit betekent het vermijden van complexe materialencombinaties die moeilijk te recyclen zijn en het gebruik van materialen die gemakkelijk kunnen worden gescheiden en gerecycled. Vergeet niet om je inzamel- en sorteersysteem effectief en makkelijk in te richten. Dat is cruciaal voor goed gebruik. Jouw medewerker, leveranciers en klanten moeten worden aangemoedigd om hun gebruikte verpakkingen correct te scheiden en in te leveren voor recycling. Dit vereist educatie, bewustmakingscampagnes en gemakkelijke toegang tot recyclingfaciliteiten.”

Closed loops in de praktijk

De Ridder levert op basis van verschillende aanbestedingen aan het COA. Samen met deze partij hebben gekeken naar de mogelijkheden om de omdozen, grote dozen waar kleinere items in verpakt worden,  te hergebruiken. Bij elke levering gaan de omdozen van de levering ervoor retour naar Assendelft. Zo krijgen dozen een tweede, derde of zelfs vierde leven. Ze blijven in gebruik totdat het echt niet meer kan. Daarna worden ze keurig gerecycled en is de kans groot dat ze daarna weer retour komen in een nieuwe omdoos. Zo hebben we inmiddels meer dan 1000 dozen bespaard.

We zien vaak dat het omdenken in closed loops de klantvraag overtreft. Hergebruik zit nog niet zo verankerd in ons DNA als recycling. Ministerie van Defensie bijvoorbeeld vroeg aan één van onze Bunzl partners een – in perceptie – duurzame papieren verpakking ter vervanging van de gebruikte plastic kledingzakken. Door het analyseren van de keten van productie is een circulaire oplossing aangedragen. De plastic kledingzakken worden op locatie ingenomen, geretourneerd en hergebruikt op de locatie waar de kleding wordt ingepakt. Een enorme besparing in grondstoffen, afval en kosten!

De closed loop van de toekomst maken we samen!

“De closed loop in verpakkingsmaterialen is een cruciaal concept in de transitie naar een duurzamere samenleving,” concludeert Karin van Olffen. “Door materialen te hergebruiken en te recyclen in een continue cyclus, kunnen we de negatieve impact op het milieu verminderen, natuurlijke hulpbronnen sparen en behoud van waarde maximaliseren. Het bereiken van een gesloten kringloopsysteem vereist echter inzet, samenwerking en innovatie van alle betrokken partijen. Met de juiste maatregelen en een collectieve inspanning kunnen we een wereld creëren waarin verpakkingsmaterialen worden gezien als waardevolle hulpbronnen in plaats van wegwerpproducten.”

Inloopspreekuur verpakkingen

Meer weten over de closed loop in verpakkingsmaterialen? Op dinsdag 16 april organiseert De Ridder een Inloopspreekuur Verpakkingen. Spar met verpakkingsexperts van De Ridder en partners over jouw recycle- of hergebruikcasus. Meedoen? Reserveer je plek via info@deridderbv.nl